Meetings on the Bridge – Neighbours Platform

Публикувано на 2/2/2021
от Васил Николов

„Meetings on the Bridge“ стартира своята „Neighbours Platform“ още през 2015 г., с цел да стимулира сътрудничеството и да подобри комуникацията между режисьорите от Турция и съседните страни. Организаторите подчертават интереса си към български проекти, каквито в последните години са липсвали. Участниците в събитието ще имат възможността да представят своите проекти пред международни продуценти, финансови агенти и други заинтересовани лица, след интензивното двудневно обучение с акцент върху пичинга на проектите им.

„Neighbours Platform“ ще се проведе от 5 до 10 април 2021 г., в рамките на семинара за филмово развитие.

Краен срок за кандидатстване: 17 февруари 2021 г.