ИНФОРМАЦИОННИ СЕСИИ ЗА НОВИТЕ КОНКУРСИ „МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ“ И „ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА“

Публикувано на 8/11/2023
от Васил Николов

Публикуваните покани за представяне на проектни предложения за „Медийна грамотност“ и „Журналистически партньорства“ са част от междусекторното направление на програма „Творческа Европа“

Журналистически партньорства

Основна цел на конкурса е да насърчи съвместната работа и обмен на добри практики между организации от различни подсектори на журналистиката. Сътрудничество, с цел цялостно подобряване на състоянието на европейската медийна система, конкурентоспособността на професионалната журналистика.

Краен срок за кандидатстване: 14.02.2024 г.

Медийна грамотност

Конкурсът има за цел да подпомогне развитието на критично мислене и използване на медиите от страна на гражданите. Медийната грамотност е мощен инструмент за ограничаване на въздействието на дезинформацията. За тази цел действията по конкурса предвиждат насърчаването и споделянето на знания и обмен на политики и практики за медийна грамотност.

Подкрепата предвижда създаването на иновативни трансгранични инициативи за медийна грамотност в цяла Европа, вземайки предвид променящия се дигитален медиен пейзаж и текущото поведение на потребителите сред различните възрастови групи.

Краен срок за кандидатстване: 07.03.2024 г.

Информационни сесии

Европейската изпълнителна агенция по образование и култура (EACEA) организира онлайн информационни сесии, относно двата конкурса, за да представи и обясни възможностите за финансиране и спецификите относно процеса на кандидатстване. Инфосесиите ще се проведат в платформата Webex.

Медийна грамотност04.12.2023 от 12:00 българско време

  • Линк към сесията: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=md94b1b6f1e1c3710d2158b8c9d68bb3c
  • Номер на срещата / Код за достъп: 2744 847 2385
  • Парола: ynZSwW9P@35 (96979997 за смартфони)
  • Известие за защита на личните данни: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-sessions-creative-europe-media-2024-2023-10-24_en

Журналистически партньорства06.12.2023 от 12:00 българско време

  • Линк към сесията: https://ecconf.webex.com/ecconf/j.php?MTID=mc7ac301ec3a2255f44dc3ac90ceebf6c 
  • Номер на срещата / Код за достъп: 2742 321 4036
  • Парола: YyJPm6qm*52 (99576676 за смартфони)
  • Известие за защита на личните данни: https://www.eacea.ec.europa.eu/news-events/events/online-sessions-creative-europe-media-2024-2023-10-24_en