Новата общност за знания и иновации „Култура и творчество“ започва работа

Публикувано на 24/6/2022
от Хелиана Велинова

Новата общност за знания и иновации „Култура и творчество“ към Европейския институт за иновации и технологии (EIT) е вече факт!

Печелившият консорциум в резултат на обявения през октомври 2021 г. конкурс е „ICE – Иновации чрез творческа икономика“, ръководен от Fraunhofer-Gesellschaft, Германия. Той обхваща 50 партньори от 20 държави от цяла Европа и сред тях е Junior Achievement!

Новото партньорство обединява ключови участници в областта на образованието, културата, науката и бизнеса.

Целта е да интегрира творчеството и културата в европейската иновационна екосистема, като се възползва от уникалното културно многообразие на Европа. То ще осигури експериментални пространства за творчески иновации, стимулирани чрез научни изследвания и трансфер на технологии, възможности за растеж на европейския и световния пазар.

Ще създаде синергии не само с националните и местните партньори, но и с други програми и фондове на ЕС, като например клъстера за култура и творчество по „Хоризонт Европа“ и фондовете на кохезионната политика.

Културата е не само нашия общ език, тя е и иновативна екосистема. Новата общност за знания и иновации „Култура и творчество“ ще има своята основа в уникалното богатство на европейското културно разнообразие, за да гарантира, че творците са неразривна част от паневропейската иновационна екосистема. Очаквам с нетърпение растежа на стартъпите и проектите на новаторите в рамките на иновационния подход на EIT, свързващ образованието, иновациите и бизнеса.“, коментира евро комисарят Мария Габриел.

Европейския институт за иновации и технологии ще предостави на печелившия консорциум безвъзмездно финансиране от 6 милиона евро, за да започне работа възможно най-скоро. Когато консорциума започне работа на пълно обороти – образователни програми, подкрепа на иновационни проекти и предоставяне на услуги за стартиране на бизнес и ускоряване на бизнес процесите в цяла Европа – годишната безвъзмездна помощ ще бъде увеличена и може да достигне приблизително 70 милиона евро годишно по настоящата програма „Хоризонт Европа“. Освен това се очаква Европейския институт за иновации и технологии да привлече повече средства от частния и публичния сектор.

Допълнителна информация:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3920?fbclid=IwAR0KRDtuurcqEh_iDl5hKhCOb6oBeMtV2PoxfgT8kiQOiEhxzci7W9DZY-Q