SOFA – School of Film Advancement 2020/2021 – отворено за кандидатстване

Публикувано на 11/5/2020
от Васил Николов

За своето осмо издание, подкрепената от МЕДИА тренингова програма, SOFA – School of Film Advancement търси до осем филмови дейци, културни мениджъри, предприемачи и фасилитатори с уникални проектни идеи в аудиовизуалния свят. Избраните участници ще бъдат обучени по различни творчески начини в достигането до местната и международната аудитория и ще им се даде възможност за осъществяване на нови международни контакти. С помощта на опитни лектори, участниците в SOFA ще получат индивидуално обучение, което ще им позволи да реализират мечтания си проект по ефикасен начин.

Програмата има продължителност една година и включва три работни срещи, както и онлайн уроци. Работните срещи ще се проведат във Варшава (16-21 август 2020 г.), Тбилиси (април 2021 г.) и Вилнюс (юни 2021 г.) – SOFA запазва правото си да организира семинар по цифров начин, ако правните разпоредби, регулиращи пандемията COVID-19 в съответните страни, не позволяват провеждане на семинара на място.

Проектните предложения могат да включват създаване на филмов фестивал, филмов фонд, филмова комисия, платформа за дигитално разпространение, кинотеатър, филмов музей / архив, проект, свързан със закона за авторското право, печатно или онлайн списание за филми, VoD платформа, инициатива за обучение или друга творческа и силно иновативна идея в областта на филмовия мениджмънт.

Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2020 г.