Видео: Информационен ден по програма Creative Europe, подпрограма „Култура“, 18.02.2022

Публикувано на 23/2/2022
от Хелиана Велинова

На 18 февруари се проведе първата информационна за програма Creative Europe 2022, организирана от екипът на офис „Култура“ към Creative Europe Desk – България. 

В рамките на срещата участниците имаха възможност да се запознаят с работната програма за 2022 година, с фокус програмите за сътрудничество, и работната програма на Национален фонд „Култура“. 

Участие взеха  Десислава Панчева (офис „Култура“ към Creative Europe Desk – България) и Радослава Кънева (Национален фонд „Култура“), както и бенефициенти по двете програми – Димитър Узунов (Арте Урбана Колектив), Надежда Георгиева (Sito Studio) и Павлинка Трифонова (Държавен куклен театър – Видин), които споделиха своя опит и добри практики.

Презентации на участниците може да откриете тук:

Десислава Панчева (офис „Култура“ към Creative Europe Desk – България)

Радослава Кънева (Национален фонд „Култура“)

Димитър Узунов (Арте Урбана Колектив)

Надежда Георгиева (Sito Studio)

Павлинка Трифонова (Държавен куклен театър – Видин)

В рамките на информационната среща зрителите имаха възможност да зададат своите въпроси в коментарите на стрийма, отговори на които може да намерите тук.

В рамките на информационната среща зрителите имаха възможност да зададат своите въпроси в коментарите на стрийма, отговори на които може да намерите тук.