Отворена е първата покана за творчески резиденции на Culture Moves Europe

Публикувано на 16/3/2023
от Роберта Колева

Една от най-големите схеми за мобилност на артисти и професионалисти от културния и творчески сектор – Culture Moves Europe надгражда своя обхват. Десетки кандидати вече се възползват от подкрепата за индивидуална и групова мобилност, а вече е отворена и първата покана за подкрепа на домакини на творчески резиденции.

Новата покана предоставя финансово подпомагане на организации и индивидуални артисти, регистрирани като юридически лица в една от държавите по програмата „Творческа Европа“, които редовно организират и/или имат капацитета да организират творчески и културни резиденции и се интересуват от приемане на международни артисти и културни професионалисти. Целта на безвъзмездната помощ е да насърчи усилията на организациите да създадат международен профил на дейностите си, независимо дали става дума за вече утвърдена или наскоро основана организация.

Подкрепата е насочена към домакини, които работят в областта на архитектурата, културното наследство, дизайна и модния дизайн, литературния превод, музиката, сценичните и визуалните изкуства. Пребиваването може да продължи между 22 до 300 дни и да включва между 1 и 5 гостуващи лица, които да работят по проекта си минимум 70% от времето. Освен това всеки от тях трябва да участва в резидентския проект в рамките на едни и същи дати и за еднаква продължителност.

Процесът на кандидатстване е разделен на две фази:

  • избор на домакини
  • потвърждението на поканените артисти, творци и културни специалисти, избрани от домакините.

Кандидатстващите могат да изберат една от следните продължителности:

  • проект за краткосрочно пребиваване: между 22 и 60 дни
  • проект за средносрочно пребиваване: между 61 и 120 дни
  • проект за дългосрочно пребиваване: между 121 и 300 дни

За пълния списък с критерии за допустимост и точни параметри на финансирането, разгледайте документа към официалната конкурсна покана или разгледайте подробната информация за конкурса на сайта ни.

Кандидатстването е опростено и се случва изцяло през онлайн портала на Goethe-Institut институт (организацията, отговаряща за Culture Moves Europe), където е необходимо да създадете свой профил. Крайният срок на първата покана за творчески е резиденции е отворен до 15 юни 2023 г. Кандидатите, чийто резидентски проект е избран, ще бъдат информирани в края на юли 2023 г, и  ще бъдат поканени да продължат с подбора на артисти, участващи в техните проекти. Избраните домакини ще разполагат с една година, считано от датата на подписване на тяхното споразумение за безвъзмездна помощ, за да завършат проекта си.

Culture Moves Europe ще предостави специална подкрепа на хората с увреждания, и тези, които се грижат за деца. Освен това ще предостави специална подкрепа на тези, които пътуват до и от отвъдморски страни и територии, както и най-отдалечените региони на ЕС. Поканата за домакини на пребиваване има за цел да поддържа баланс между половете и географския баланс сред получателите. Culture Moves Europe също така се ангажира да работи по устойчив и екологично отговорен начин, като предоставя допълнителни средства при придвижване със зелен транспорт. Новата покана е част от програмата Творческа Европа за периода 2021-2027 г.

Не пропускайте обучението “Пътеводител #CultureMovesEurope” в Гьоте-институт на 31 март

По повод разширяването на обхвата на Culture Moves Europe екипът на офис „Култура“ на Бюро „Творческа Европа“ – България отправя покана за ново събитие от поредицата лекции и практически обучения “Пътеводител #CultureMovesEurope”.  То ще се проведе на 31-ви март в библиотеката Гьоте-институт София като част от програмата на  “Литературни срещи пролет 2023” , а началният час на обучението ще е в 10:00. В рамките на събитието екипът на офис „Култура“ ще представи предстояща покана за творчески резиденции и ще проведе работилница, която да  подпомогне кандидатите в изготвянето на техните проекти. Участниците ще имат възможност да се включат в индивидуални консултации, както и в интерактивни групови упражнения, в които да се запознаят детайлно с апликационната форма и колективно да разпишат примерен проект. Те ще получат знания за схемата за мобилност Culture Moves Europe, за това как да идентифицират силните страни в идеята си и да ги превърнат в проектно описание и как да интерпретират принципите и критериите на програмата. Ментор ще бъде ръководителката на офис „Култура“ Десислава Панчева. Повече детайли за програмата на събитието може да откриете тук. За участие е необходима предварителна регистрация.  

Повече за Culture Moves Europe

Схемата за мобилност Culture Moves Europe, която беше обявена от в края на 2022 г. от българският еврокомисар Мария Габриел, разполага с бюджет от 21 милиона евро и предлага безвъзмездни средства за мобилност на около 7 000 артисти, културни професионалисти и приемащи организации от всички държави, участващи в програма  „Творческа Европа“. Схемата за мобилност се изпълнява от Гьоте-институт за периода между 2022 и 2025 г. и следва успешния пилотен проект i-Portunus, който се проведе между 2018 и 2022 г. Тя обхваща секторите на архитектурата, културното наследство, дизайна и модния дизайн, литературния превод, музиката, сценичните изкуства и визуалните изкуства и се състои от две направления: индивидуална мобилност и творчески резиденции. Първата покана за индивидуална мобилност, която стартира в края на 2022, предоставя финансова подкрепа за лица, които пътуват между 7 и 60 дни, или групи от до 5 души, пътуващи между 7 и 21 дни. За нея се приемат кандидати до 31 май 2023 г.. Научете повече за поканата за индивидуална мобилност тук.