Новият европейски Баухаус“ – душата на „Зелената сделка“

Публикувано на 7/2/2023
от Роберта Колева

„Ако Европейската зелена сделка има душа, то това е „Новият европейски Баухаус“, който доведе до експлозия на креативността в нашия Съюз“. Така по време на речта си за състоянието на ЕС през 2020 г. председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви „Новия Европейски Баухаус“ – инициативата, която си постави за цел да превърне стремежа на Съюза за нулеви нетни въглеродни емисии в реалност, внасяйки културно и творческо измерение в зеленото мислене и финансирайки проекти, които се вписват в ценностите на този своеобразен манифест за промяна на средата.

Две години по-късно с първия доклад за напредъка и влиянието на инициативата „Нов европейски Баухаус“ (НЕБ), който Европейската комисия представи, става ясно, че новото движение действително се превръща в катализатор на желаната трансформация, която подобрява ежедневието ни, сградите, обществените пространства, но също и модата и мебелите. Европейският комисар по иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, заяви, че докладът показва „големи постижения“ и добави, че младите граждани на ЕС „ще могат да изпитат от първа ръка, че „Новият европейски Баухаус“ е движение, способно да промени живота ни“. Документът хвърля известна светлина върху различни измерения на тази осезаема промяна, както и върху предстоящите проекти, изпълнявани от инициативата или попадащи в нейните насоки. В следващите редове ви представяме някои от тези акценти.

Корицата на доклада. Можете да прочетете целия доклад тук.

Общност отвъд границите

Както става ясно от доклада, ключови дейности на инициативата като наградите „Новият европейски Баухаус“ и дебютните фестивал и лаборатория със същото име, са постигнали целите си и са изградили транснационална мрежа отдолу нагоре, достигайки до милиони граждани. По този начин „Новият европейски Баухаус“ вече е провокирал създаването на широка общност от организации и граждани от всички държави-членки на ЕС и извън него, работещи около идеите за обща визия на пространствата, съчетаваща устойчивост, приобщаване и естетика. 

В движението да се включили над 600 официални партньорски организации, вариращи от мрежи в целия ЕС, до местни инициативи, като то е успяло да обединени професионалисти от различни среди – от творци, дизайнери и други представители на културните и творческите индустрии, през педагози, учени и новатори, до бизнеси, местни и регионални власти и граждански инициативи. Така към момента благодарение на над 100 милиона евро европейско финансиране от сътрудници като „Хоризонт Европа“ малки и големи проекти, предлагащи иновативни и трансдисциплинарни начини за трансформиране на територии, вече са в ход в цяла Европа и отвъд. Например шест иновативни и трансдисциплинарни проекта, разположени в 14 държави (членки на ЕС и извън ЕС), бяха избрани да служат като „Lighthouse Demonstrators“ и получиха приблизително 5 милиона евро всеки. Както отбеляза и българският еврокомисар Мария Габриел при представянето на доклада,

„Новият европейски Баухаус предлага местни решения на глобални предизвикателства. Пример са тези шест избрани “водещи демонстрационни проекта“, които показват как пространствата около нас могат да се използват за обмен на идеи и изграждане на общности“.

Освен това НЕБ присъди 38 награди на по-малки инициативи и проекти, за да подкрепи и насърчи действията им чрез отпускане на парични награди до 30 000 евро и осигуряване на тяхната видимост. А за да предложи прозрачен достъп до информация за бенефициентите и членовете на общността, Комисията създаде и NEB Dashboard – изчерпателна база данни под формата на интерактивна карта, в която са представени повечето проекти от инициативата. Картата е „жива“ и ще се развива и променя, докато общността на НЕБ продължава да расте. 

NEB Dashboard е динамична интерактивна карта, показваща информация за проекти на „Новия европейски Баухаус“ и ключови участници в Европа и извън нея. Картата се развива, докато общността на НЕБ продължава да расте.

Устойчивост, приобщаване, естетика

Още с обявяването на „Новия европейски Баухаус“ някои изразиха притеснение, че идеята на инициативата е твърде абстрактна. По тази причина в допълнение към доклада, ЕК представи и NEB Compass, или с други думи – първия инструмент за оценка, който помага да се разбере до каква степен даден проект въплъщава подхода и трите ценности на НЕБ – устойчивост, приобщаване и естетика. Той обяснява какво точно означават тези ценности в специфични контексти и как могат да бъдат интегрирани и комбинирани с работните принципи на участие и трансдисциплинарност. Въз основа на този „компас“ ще бъде по-лесно оценяването доколко дадени проекти отговарят на тези ценности и съответно на изискванията на наградите „Нов европейски Баухаус“, които се присъжда за втори път тази година в четири предварително определени категории. „С тях отличихме проекти, които са символ на творчеството, уменията и талантите във всяко кътче на Европа“, изтъкна още българският еврокомисар.

Трите основни ценности на „Новия европейски Баухаус“, Източник: Европейската комисия

Четирите категории в Наградите „Нов европейски Баухаус“ и техните победители за 2022 г. бяха:

  • „Възстановяване на връзката с природата“, спечелен от проект за възстановяване на плажни дюни от Испания
  • „Възвръщане на чувството за принадлежност“, спечелен от комплекс от градски сгради във Виена с дървена фасада
  • „Приоритизиране на местата и хората, които се нуждаят най-много от това“, спечелен от белгийски жилищен проект за уязвими групи 
  • „Оформяне на кръгова промишлена екосистема и подкрепа за цикличното мисленето“, спечелен от проект за поправянето и повторна употреба на детски играчки.

Мария Габриел открои също и проекта „Реките на София“ на българската организация „Колективът“, които за поредна година трансформираха пространствата около и под Лъвов Мост и станаха носители на голямата награда на „Европа Ностра“ за ангажираност на гражданите и социално сближаване. 

„Реките на София“ – инициатива, която чрез неочаквани архитектурни интервенции и културни и образователни събития превръща изкуствените речни корита на София в публично достъпни пространства

Защо „Новият европейски Баухаус е толкова важен днес?

Ако „оригиналният“ Баухаус е авангардната рожба на разтърсения след Първата световна война свят и е свързан с идеята за единство между функционалността и изкуството, то „новият“ такъв се появява като резултат на настоящите климатични предизвикателствата в опитите да се формулира ново, постпандемично бъдеще. Тук единството е между изкуството и устойчивостта, търсена от „Европейската зелена сделка“ вследствие от осъзнаването за нужда от трансформация на презастроената и недостатъчно зелена среда.

В рамките на „Зелената сделка“ обаче заложената промяна в срок до 2050 г. е с мащабни размери. Според Европейската директива за енергийната ефективност например във всяка държава-членка трябва да се постигне високо енергийно ефективен и декарбонизиран сграден фонд и преобразуване на съществуващите сгради в „сгради с почти нулево потребление на енергия“. Това е сериозно предизвикателство, тъй като строителството остава сред най-големите производители на отпадъци в света, и „Новият европейски Баухаус“ е замислен именно медиатор, който да подпомогне при тези драматични промени, които се очаква да се реализират в следващите близо 30 години. В този смисъл новото движение драстично надхвърля представата за футуристично изглеждащи сгради, както повечето хора го разбират.

В Украйна

В случая на Украйна „Новият европейски Баухаус“ ще запази малко и от оригиналната си поствоенна ниша, тъй като активностите на инициативата там включват даване на информация както за спешни жилищни решения, така и за дългосрочно планиране на реконструкция.

Лабораторията „Нов европейски Баухаус“ изпълнява три пилотни проекта (спешност на жилищата, циркулярност и изграждане на капацитет), като е направен опис на нуждите на украинските общини и техните заинтересовани страни (напр. архитекти, урбанисти, студенти и строителни компании) за краткосрочни и дългосрочни реконструкция. Също така е предвидено поредица от инструменти за изграждане на капацитет за украинци, партньори от НЕБ и международни експерти по реконструкция да станат достъпни през 2023 г.

Какво следва?

В контекста на настоящата Европейска година на уменията, изданието на наградите НЕБ за 2023 г. ще има тематичен фокус върху образованието. По този повод се очаква тази година да бъде разработена Академията „Нов европейски Баухаус“, която ще въведе обучения за устойчиво строителство, циркулярност и използване на биобазирани материали, за да ускори трансформацията на сектора. Освен това НЕБ предвижда да разшири географското си покритие до Западните Балкани в допълнение към държавите-членки на ЕС, както и до области, включително селски райони, където досега инициативата е отбелязала малка активност.

Комисията също така ще продължи да работи по интегрирането на НЕБ в програмите на ЕС и увеличаване на финансирането на инициативата. Повече от 106 милиона евро ще бъдат разпределени за движението в рамките на клъстерите на „Хоризонт Европа“ през 2023 г. и 2024 г.  А благодарение на маршрутите на Erasmus+ DiscoverEU за „Новия европейски Баухаус“, младите европейци скоро ще имат възможността да опознават природата и градове на Европа, като същевременно научават повече за проектите на движението. 

Накратко – изглежда за 2023 г. „Новият европейски Баухаус“ си поставя за цел да излиза все повече и повече отвъд границите, достигайки нови партньори по света и трансформирайки все повече територии. Постигането на заложените цели на „Европейската зелена сделка“ едва ли ще бъде лесно, но вече имаме сериозни основания да вярваме, че „Новият европейски Баухаус“ действително има потенциала да подпомогне желаната трансформация на средата около нас.

Може да си припомните дискусията „Новият европейски Баухаус: активно гражданско участие за по-зелени и устойчиви сектори“, в която ръководителката на офис „Култура“ Десислава Панчева взе участие миналия септември, тук.