Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

Co-Development

Краен срок:

17/11/2021 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

Европейско сътрудничество

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски платформи

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски мрежи

Подпрограма Култура

Виж повече

Музиката движи Европа

Подпрограма Култура

Виж повече