Предстоящи крайни срокове

Следните възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” имат крайни срокове, наближаващи през следващите три месеца:

CULTURE MOVES EUROPE – СХЕМА...

Краен срок:

31/05/2024 23:59

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски филмови продажби

Краен срок:

20/06/2024 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Мини пакет за развитие

Краен срок:

10/09/2024 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

Изминали крайни срокове

Възможности за финансиране по програма “Творческа Европа” с отминали крайни срокове през последните три месеца:

Литературни преводи

Краен срок:

28/05/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Дигитално свързване на културния и...

Краен срок:

14/05/2020 17:00

Междусекторни конкурси

Виж повече

Творческо сътрудничество и копродуциране в...

Краен срок:

30/04/2020 14:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Музикално образование и обучение

Краен срок:

30/04/2020 13:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Културно сътрудничество в Западните Балкани

Краен срок:

28/04/2020 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейски мрежи

Подпрограма Култура

Виж повече

Музиката движи Европа

Подпрограма Култура

Виж повече

Ново паневропейско партньорство за култура...

Подпрограма Култура

Виж повече