ПУБЛИКУВАНИ СА НОВИ ПОКАНИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНКУРСНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДПРОГРАМА МЕДИА

Публикувано на 16/2/2022
от Васил Николов

Публикуваните покани са за конкурсите Развитие на пакет от проекти, Насърчаване на европейски медийни таланти и умения, Развитие на видеоигри и VR/AR съдържание и Телевизионно и онлайн съдържание.

Развитието на пакет от проекти има за цел да насърчи конкурентоспособността на европейските независими продуцентски компании и да увеличи тяхната икономическа тежест на пазара. Друга цел е да се увеличи капацитетът на аудиовизуалните продуценти в разработването на проекти с търговски потенциал за разпространение в цяла Европа и извън нея, както и да улесни европейската и международната копродукция.

Краен срок за кандидатстване: 27.04.2022 г.

Конкурсът Насърчаване на европейски медийни таланти и умения има за цел да подпомогне организации, които се занимават с професионалното развитие на таланти и умения в аудиовизуалния сектор. Цели на конкурса са и укрепването на капацитета на аудиовизуалните професионалисти, тяхната адаптация към нови творчески процеси и нови бизнес модели с оглед максимално използване на възможностите на цифровите иновации по цялата верига на стойността.

Краен срок за кандидатстване: 04.05.2022 г.

Цел на конкурса Развитие на видео игри и VR/AR съдържание е да се увеличи капацитетът на европейските производители на видеоигри, XR студия и аудиовизуални продуцентски компании за разработване на видео игри и интерактивни потапящи изживявания (VR/AR) с потенциал да достигнат до международна публика. Подкрепата също има за цел да подобри конкурентоспособността на европейската индустрия за видеоигри и други компании, произвеждащи интерактивно съдържание, чрез подпомагане на запазването на интелектуалната собственост от европейските разработчици.

Краен срок за кандидатстване: 12.04.2022 г.

Цел на подкрепата за Телевизионно и онлайн съдържание е да увеличи капацитетa на аудиовизуалните продуценти посредством подкрепа за производството на проекти с потенциал за международно разпространение, както и  улесняване на европейските и международни копродукции в телевизионния и онлайн сектор.

Краен срок за кандидатстване: 05.04.2022 г.