Предстоящи крайни срокове

CULTURE MOVES EUROPE – СХЕМА…

Краен срок:

31/05/2023 23:59

Подпрограма Култура

Виж повече

Европейско сътрудничество 2023

Краен срок:

23/02/2023 18:00

Подпрограма Култура

Виж повече

Пътуващи филми

Краен срок:

14/03/2023 18:00

Подпрограма Медиа

Виж повече

ПоследнИ НОВИНИ

Актуални Публикации

Бюлетин на подпрограма МЕДИА – декември
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – октомври
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – юни
2022
Бюлетин на подпрограма МЕДИА – април
2022